IsiNdebele Department

Ukwakha ababalisi bolimi abavuthiweyo abakwaziyo ukubumba okutsha okugoqela imvelo labalomcabango ojulileyo ezikolo zemfundo ephezulu.

UGATSHA  LUFUNDISA

  • Imikhuba lamasiko esiNdebele
  • Ulimi lokukhulumisana
  • Imihlahlandlela yemibhalo lemibhalo
  • Imibhalo engalotshwanga
  • Izindlela zokufundisa lokufunda